Åpenhetsloven

Lovens hensikt

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.» Kilde: Åpenhetsloven § 1.

 

Informasjonskrav

Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Dette kalles informasjonskrav.

 

Lovens rekkevidde

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. Lufthavndrift er omfattet av denne loven.

 

Ansvarlig forretningsførsel

Leverandører som vil delta i konkurranse om kontrakt med Lufthavndrift må forplikte seg til å etterleve våre prinsipper om ansvarlig forretningsførsel. Prinsippene speiler Lufthavndrifts etiske regelverk. Vi krever at internasjonale menneskerettigheter respekteres og at våre kontraktsparter ikke skal medvirke til brudd på disse. Kontraktsparten skal videre sørge for at arbeidernes lønn tilfredsstiller krav til minstelønn, at arbeidstid er i samsvar med gjeldende nasjonal lov, at arbeiderne har mulighet for tilstrekkelig hvile og at arbeidsavtaler er skriftlige på et språk arbeideren forstår.

 

Redegjørelse åpenhetsloven

  • Spørsmål?

    Kontakt oss på apenhetsloven@flyhau.no om du har spørsmål om hvordan Lufthavndrift jobber med menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vår leverandørkjede samt våre forretningspartnere.